Memora International

Vanlige spørsmål

English   Español    Portuguese   French   German    Italian   Norwegian   Russian   Ukrainian Arabic  

Hva er aktiviteten til Mémora International? 
- Memora International er en plattform som fokuserer på nasjonal og internasjonal hjemsendelse av avdøde, med én enkelt kontakt som administrerer alt papirarbeide, både i avreise- og og destinasjonslandet, og følger de høyeste profesjonalitets- og kvalitetsstandardene. Administrering av hjemsendelser.
 
I hvilke land tilbys tjenesten?
- Tjenesten er tilgjengelig for alle land i verden, fordi det dreier seg om et ledende selskap innen internasjonale begravelsestjenester for de viktigste konsulater, ambassader, busser og flyselskaper.
Gjennom en aktiv deltakelse i foreninger som FIAT-IFTA (hovedaktør i begravelsesindustrien over hele verden), EFFS (den europeiske hovedorganisasjonen), og den latinamerikanske gruppen ALPAR (Asociación Latinoamericana de Parques, Cementerios y Servicios Exequiales), har Mémora International et omfattende nettverk av samarbeidspartnere over hele verden, og er samtidig en innflytelsesrik aktør på det internasjonale kartet over begravelsestjenester.

Er dette en ny tjeneste?
- I Portugal finnes en avdeling som har fungert i 10 år, der de vet hvordan en internasjonal plattform skal opptre.  I Spania har den fungert siden 2010. Tidligere tilbød hvert enkelt begravelsesbyrå tjenesten lokalt, på egne vilkår og priskriterier. Den internasjonale plattformen er en verdiøkning av de internasjonale tjenestene som Mémoragruppen tilbyr.

Hvilke fordeler har familien til den avdøde?
- All administrasjon utføres av én enkelt kontaktperson, som håndterer alt papirarbeide, både i avreise- og og destinasjonslandet, og som følger de høyeste profesjonalitets- og kvalitetsstandardene. Denne kontakpersonen fungerer også som en rådgiver for familien, både direkte og personlig, i henhold til lokale tradisjoner, lover og administrative prosedyrer.
I tilfeller med tjenester fra forsikringsselskaper eller støtteplattformer, er de viktigste fordelene de samme: en unik dialog, bred og samtidig nær dekning, takket være Memoras nettverk, samarbeidspartnerne og våre støttesentraler. Alt dette får du som medlem av Mémora International, som er ledende innen begravelsestjenester, likhus, krematorier og kirkegårder på den iberiske halvøya. Mémoragruppen administrerer 125 likhus, 26 krematorier, 23 kirkegårder, og består av 1200 fagfolk.   

Hva er trinnene i hjemsendelsesprosessen?
- Gjennom vår internasjonale plattform og nettverk, oppretter vi budsjetter for kunder, koordinerer operasjonelle og respektive kontakter med familien, med kunder både i Spania, Portugal eller i utlandet, med det lokale begravelsesbyrået der den avdøde befinner seg. Vi garanterer den effektiviteten som trengs for hjemsendelsestjenester, samt at vi skaffer all nødvendig dokumentasjon, legalisering av dokumenter, fra og med første kontakt med familien og/eller kunden, frem til bestillingen av frakten. 

For å vite mer om hva som må gjøres før hjemsendelse, gå til denne siden

Hvilke er de mest hyppige destinasjonene? 
- Storbritannia, Frankrike, Marokko, Tyskland, Norge, Romania, Holland, Ecuador.  

Hva slags transportmidler benyttes til hjemsendelsene?
- Vanligvis fly, og hvis avstanden er relativt kort, brukes veikjøretøy.

Hvordan driver vi virksomheten vår i utlandet?
- Gjennom avtaler med store nasjonale og internasjonale aktører i sektoren, kollektiver og lokalsamfunn, konsulater og ambassader og store luftfartsselskaper.

Hvorfor har Mémora International et mobilt likhus?
- Dette er en del av selskapets ressurser for å kunne håndtere krisescenarier og store katastrofer. Selskapet har arbeidsteam og protokoller med svært stor kapasitet, som alltid er klare til å handle slike situasjoner.
  
Hvem er de største kundene? Finnes det mange privatkunder blant dem?
- Vi yter omtrent 25 % av våre tjenester til privatkunder, men fremfor alt, betjener vi forsikringsselskaper, engelske, tyske og nordiske hjemsendelsesplattformer, store, franske begravelsesbyråer og til sist, konsulater over hele verden.