Memora International

Memora International

English   Español    Portuguese   French   German    Italian   Norwegian   Russian   Ukrainian Arabic  

Økningen i interkontinentale turistreiser, næringslivsreiser, studiereiser og innvandring bringer også med seg en faktor som sjeldent nevnes, nemlig dødsfall. 

Memora International er en plattform spesialisert på internasjonal transport og hjemsendelse av avdøde til og fra hvor som helst i hele verden. Og hele prosessen via én enkelt kontakt og med kundebehandling på flere språk. 

Vi samarbeider med alle nasjonale og internasjonale forsikringsselskaper og tjenester, og vi hjelper deg med å administrere tjenester i alle kulturer og religioner. 

Vi hører deg
 0034 914 849 400   Kontakt oss
24 timer/7 dager i uken